Archive for willem

Koninginnedag Thesinge

Koninginnedag Thesinge

 

Afgelopen dinsdag was het dan zover. Het eerste marsoptreden in 2013. Met nieuwe marsen in het marsboekje waren wij er weer helemaal klaar voor. Dit jaar voor het eerst met een nieuwe tambour-maître namelijk onze eigen Lammert.

De rondgang door Thesinge is vastgelegd en terug te vinden via de website van Thesinge en op youtube.

Foto’s kunt u hier bekijken.

Voorjaarsconcert 2013

Zaterdag 23 maart was het weer zover. Het jaarlijkse donateursconcert van ‘De Bazuin’. Na het studieweekend is er nog veel geoefend door de leden en dit was goed te horen. Het concert stond dit jaar in teken van herkenbare stukken en natuurlijk ‘Astro Suite’ waarmee we op het concours in november de eerste prijs hebben gehaald.

Ook hadden we deze avond speciale gasten in ons midden. De leerlingen van groep 6c van OBS de Feniks hebben deze avond in samenwerking met de leden laten horen wat ze hebben geleerd in tien weken muziekles. Ze hebben de stukken ‘Hello’, ‘Titanium’ en ‘Het vliegerlied’ ten gehore gebracht.

Na de pauze kon er geluisterd worden naar o.a. Elvis, Tina Turner en the Blues Brothers. Wij kunnen spreken van een zeer geslaagd concert waarvan we allemaal hebben genoten.

Foto’s van het concert kunt u hier bekijken.

Studieweekend 2013

Ook dit jaar zijn de leden van de Bazuin op studieweekend geweest. In het weekend van 15 t/m 17 maart hebben zij hun uiterste best gedaan om de laatste lastige noten, loopjes en ritmes onder de knie te krijgen. Zowel met het hele orkest als met de verschillende secties apart.

Net als vorig jaar zorgde ook dit jaar de activiteitencommissie voor een bonte avond. Spellen zoals blik gooien, stoelendans en spijker slaan werden afgewisseld met voor ieder lid een vraag over muziek.

Naast de bonte avond en het vele repeteren was er natuurlijk ook voldoende tijd om met elkaar te praten, spelletjes te doen en muziek te luisteren. Kortom een weekend dat helemaal in het teken stond van muziek.

Wij zijn erg tevreden over de behaalde resultaten en zien uit naar het voorjaarsconcert. De foto’s van het studieweekend kunt u hier bekijken.

Jeugdproject

Maandag 14 januari zijn de leerlingen uit groep 6c van OBS de Feniks begonnen met het volgen van een muzieklessenserie onder leiding van onze muziekleraar Pieter de Jong. Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met het bespelen van een blaasinstrument.  Samen met Pieter gaan zij de komende tien weken op school aan de slag om de basistechnieken onder de knie te krijgen.  De leerlingen krijgen allemaal een instrument te leen en oefenen daar gedurende de lessenserie op. Zo krijgen de leerlingen de gelegenheid ook thuis te oefenen. Op 23 maart brengen de leerlingen hun muzikaliteit samen met ons ten gehore op ons jaarlijkse donateursconcert.

Zowel de leerlingen als wij zijn zeer enthousiast over het project. Het is dan ook mooi om te zien hoeveel de leerlingen nu al geleerd hebben.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de vereningingen ‘Concordia’ uit Middelstum en ‘De Bazuin’ uit Uithuizen. Onze dank daarvoor.+

 

 

Najaarsconcours 10-11-2012 Hoogezand.

Afgelopen zaterdag was het zover. De Bazuin nam deel aan het najaarsconcours in Hoogezand. De maanden van inzet bij zowel de leden als de dirigent hebben hun vruchten afgeworpen. De Bazuin heeft een eerste plaats weten te behalen met prachtige punten.

Zo hebben wij op het verplichte werk ‘Free World Fantasy’ een score van 82.67 punten behaald. Op het keuzewerk scoorden we nog hoger. Voor ‘Astro Suite’ kregen we maar liefst 82.83 punten. Dit bracht het gemiddelde op 82.75 punten. Het mag voor zich spreken dat wij heel blij zijn met deze uitslag.

De foto’s van deze geslaagde middag kunt u hier bekijken.

Najaarsconcours Hoogezand

Aanstaande zaterdag is het weer zover. Dan neemt de Bazuin deel aan het najaarsconcours in Hoogezand. De afgelopen weken hebben de leden van de Bazuin hun best gedaan om de te spelen stukken onder de knie te krijgen. Wij hopen natuurlijk allemaal op een mooi resultaat.

Vanaf 13.00 uur kunt u luisteren naar de verschillende verenigingen die deel nemen aan het concours.

Een nieuw seizoen

Na een lange vakantie hebben de leden van de Bazuin op 3 september hun  schoon gepoetste instrumenten weer uit de koffers gehaald. Het nieuwe repetitie seizoen is weer begonnen en de eerste optredens staan weer voor de deur. Zo neemt de Bazuin weer deel aan het najaarsconcours van het CBMGD in Hoogezand op 10 november. Natuurlijk hopen we dit jaar een eerste plaats te behalen en een stap te kunnen zetten naar een hogere divisie.  Uiteraard kunt u ook weer naar onze muziek luisteren tijdens de kerknachtdienst op 24 december in Thesinge. Dit lijkt allemaal nog erg ver weg maar over twee maanden is het concours al.

Om in de goede stemming te komen hebben de leden op 15 september nog een gezellige openingsdag met een boeren zeskamp die afgesloten wordt met een jaarlijkse barbecue. Een dag waarop de leden aan teamwork doen en gezelligheid voorop staat. Hoe de leden deze dag ervaren hebben kunt u binnenkort lezen op deze website.

Een aantal maanden geleden heeft u kennis kunnen maken met de vernieuwde website. Ondertussen is deze flink uitgebreid met de historie van de vereniging, informatie over de verschillende secties en natuurlijk vele foto’s. Zo kunt u onder andere foto’s uit de geschiedenis van de Bazuin bekijken maar ook recentere foto’s van studieweekenden, afsluitingen en serenades. Dit alles kunt u terug vinden bij foto’s. Als laatste kunt u ook weer berichten achter laten via het gastenboek.

De Bazuin mag dan wel de oudste vereniging van Groningen zijn, ze gaat wel mee met haar tijd. Zo kunt u het wel een wee van de verenging nu ook volgen via twitter en facebook.

Klikt u voor een bezoek aan twitter en facebook op deze links.

We hopen u dit jaar weer te mogen vermaken met onze muziek en u regelmatig terug te zien bij onze optredens en natuurlijk op het internet.